PROGRAM NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - ELEKTROMOBILITA - VÝZVA V.


Název projektu: Pořízení elektromobilu firmy AmigoNet s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0020933

Jméno žadatele: AmigoNet s.r.o.

Termín realizace: 13. 3. 2020 - 19. 3. 2020

Způsobilé výdaje projektu: 1 202 148,76 Kč

Výše dotace: 360 644,62 Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo zavedení inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové silniční dopravy. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Závěry a výsledky:
V rámci projektu bylo hlavním cílem posílit konkurenceschopnost postavení společnosti AmigoNet s.r.o. na trhu, a to díky zavedení inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové silniční dopravy (elektromobility). Pořízení elektromobilu se pozitivně promítne v oblasti snižování provozních nákladů v rámci mobility klíčových zaměstnanců společnosti. Realizace projektu umožnila v konečném důsledku jak úsporu primárních energií, tak snížení produkce emisí CO2.

Fotografie realizovaného projektu: