SMLOUVA O ZVÝHODNĚNÉM ÚVĚRU V PROGRAMU ÚVĚR TRANSFORMACE


Název projektu: Pořízení elektromobilu Tesla Model 3

Číslo projektu: 2023-1515-TX

Jméno žadatele: AmigoNet s.r.o.

Termín realizace: 07/2023

Způsobilé výdaje projektu: 46 674,74 EUR

Popis projektu: Cílem projektu bylo zavedení inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové silniční dopravy. Projekt byl spolufinancován z Fondu pro spravedlivou transformaci z prostředků Evropské unie

Závěry a výsledky:
V rámci projektu bylo hlavním cílem posílit konkurenceschopnost postavení společnosti AmigoNet s.r.o. na trhu, a to díky zavedení inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové silniční dopravy (elektromobility). Pořízení elektromobilu se pozitivně promítne v oblasti snižování provozních nákladů v rámci mobility klíčových zaměstnanců společnosti. Realizace projektu umožnila v konečném důsledku jak úsporu primárních energií, tak snížení produkce emisí CO2.

Fotografie realizovaného projektu: